Rick Owens DRKSHDW Fogachine Cotton Nylon Cargo High 'Black Milk'
2022

Rick Owens DRKSHDW Fogachine Cotton Nylon Cargo High 'Black Milk'

  1. Rick Owens
  2. ,
  3. sneakers
  4. ,
  5. Rick Owens DRKSHDW
7
$756
8
$564
8.5
$512
9
$512
9.5
$512
10
$577
10.5
$588
11.5
$739
12
$739
13
$739

Facts

Rick Owens

Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim Hexa High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim Hexa High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace High 'Black Milk'
Rick Owens Strobe Leather High 'Black Milk'
Rick Owens Strobe Leather High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim Abstract Stockings 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim Abstract Stockings 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim Hexa High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim Hexa High 'Black Milk'
Rick Owens Strobe Vintage Low 'Black Milk'
Rick Owens Strobe Vintage Low 'Black Milk'

Rick Owens DRKSHDW

Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Strobe Cotton Denim High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Leather Abstract Low 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Leather Abstract Low 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace High 'Black Milk'
Rick Owens Wmns DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Fabrics Abstract High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Fabrics Abstract High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace Abstract High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Fogachine Cotton Denim Megalace Abstract High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Nylon Low 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Nylon Low 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim Cargo High 'Black Milk'
Rick Owens DRKSHDW Strobe Cotton Denim Cargo High 'Black Milk'
Release Date
SKUDU01B7801 MU 911
NicknameBlack Milk
ColorwayBlack/Milk
Main ColorBlack
Upper MaterialNylon
CategoryLifestyle